Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Park ’t Loverveld; ‘een brug te ver’

Soms zijn er van die momenten dat wij, als Algemeen Belang, blij zijn dat we géén coalitiepartij zijn. Zoals in het geval waar het gaat over de herinrichting van ’t Loverveld.

Want hoe moeten wij met droge ogen de Astense bevolking uitleggen dat we 4 miljoen euro gaan vrijmaken voor de herinrichting? Zelfs een bezuiniging van € 730.000, – als alternatief stelt ons niet gerust. Tegen de tijd dat het project wordt uitgevoerd gaat het, vanwege oplopende materiaal- en bouwkosten, evengoed richting de 4 miljoen euro kosten.

Hoe gaan de coalitiepartijen CDA, VVD en Samen voor Asten dit uitleggen aan hún kiezers? Hoe kunnen zij voorkomen dat de OZB verhoogd gaat worden? Die belofte is gemaakt! Hoe moet het alsmaar duurder wordende sociale domein betaald worden? De wethouder heeft dat redelijk voor elkaar, maar blijft dat zo?  Blijven we onze zorgvuldig opgebouwde reserves aanspreken? Kunnen we in de toekomst onverwachte tegenvallers makkelijk opvangen?

Algemeen Belang is van mening dat het belang van het terrein enorm overschat wordt. We zijn en blijven een landelijk dorp met veel groen en verblijfsruimten om ons heen. Een park met stadse allure; daar passen wij voor. Omdat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven, maken we liever andere keuzes. Denk daarbij aan de vernieuwing van onze binnensportaccommodaties en de daaraan gekoppelde zwembadvoorziening. Voor wat betreft de noodzaak hiervan is de Astense politiek eensgezind. Het Ploegmakerspark wordt bij herhaling over het hoofd gezien. Dat het nu gekoppeld lijkt te worden aan de verhuizing van de Aldi vinden wij een lachertje. En ook in Heusden staat een opknapbeurt van het Vorstermansplein gegarandeerd hoger op de prioriteitenlijst dan ’t Loverveld. Algemeen Belang vindt het onverantwoord om dit plan uit te gaan voeren. De financiële dekking, die nog moet worden gezocht, zal, linksom of rechtsom, betaald moeten worden door de Astenaren. Ons standpunt is dat we voor véél minder geld evengoed een kwaliteitsimpuls kunnen aanbrengen aan ’t Loverveld. Voor een fractie van het bedrag is het evengoed mogelijk om verbindende fiets- en wandelpaden, wat bankjes, functionele en sfeervolle verlichting, een paar speeltoestellen én de noodzakelijke (ondergrondse) waterberging te realiseren. Daag onze bewoners uit om via burgerinitiatieven mee te werken aan het tot stand komen van een opwaardering van het park. Neem een voorbeeld aan de Ommelnaren. Met beperkte middelen krijgen zij het voor elkaar om Mariaoord Ommel van een kwaliteitsimpuls te voorzien.

We zijn zeer benieuwd of alle belangstellenden, die erg enthousiast over het plan waren, dat nu nog steeds zijn. Linksom of rechtsom, deze coalitie gaat dit allemaal niet realiseren zonder de rekening op het bordje van onze inwoners te leggen, ofwel ze gaan hun beloftes verbreken en er komt op korte termijn toch een fikse ozb-verhoging in de brievenbus van onze inwoners!