Welkom bij Algemeen Belang Asten

Algemeen Belang heeft als primaire doelstelling de mogelijkheden in de gemeente Asten met haar kerkdorpen Asten, Heusden en Ommel verder te ontplooien, zodat wij een goede harmonie kunnen creëren tussen wonen, werken, welzijn en veiligheid.

Algemeen Belang wil het belang van alle inwoners van de gemeente Asten dienen.

Wat wij belangrijk vinden

Niemand wordt daarbij achtergesteld of extra bevoordeeld. De belangen van burgers en ondernemers worden gelijk behandeld.  De belangen worden snel, zorgvuldig en eerlijk afgewogen.

Een belangrijke doelstelling is om de lasten voor de burgers in de hand te houden. Deze basisdoelstelling heeft Algemeen Belang ook de afgelopen jaren gehanteerd.

Voor iedereen

Algemeen Belang wil het belang van alle inwoners van de gemeente Asten dienen

Goede voorzieningen

Een goed en betaalbaar voorzieningenniveau voor jong en oud realiseren.

Meedenken / dienstbaar

De gemeente moet zich dienstverlenend opstellen en meedenken in oplossingen.

Algemeen Belang vindt dat de gemeente er is voor haar burgers en niet andersom zich dienstverlenend moet opstellen en meedenken

wat wij belangrijk vinden…

Een fantastisch bedrijf

SHI in Asten opende zaterdag jongstleden haar deuren voor het publiek, Lillian bracht namens AB een bezoek

Commissie Ruimte, Burgers en AZ&C

Donderdag 23 maart waren bovengenoemde commissies samengevoegd.…

Nieuwsbericht 1

Dit is de tekst

Waarom ik kies voor Algemeen Belang…

Het welzijn van jong en oud, evenals verbinding maken tussen mensen, vind ik erg noodzakelijk. Algemeen Belang vindt het belangrijk dat iedereen gehoord en gezien wordt. 

Dat is iets wat in mijn eigen werk en dagelijkse leven ook bovenaan staat. Van meerdere kanten een situatie bekijken en komen tot de beste aanpak of oplossing. Stem op Algemeen Belang, want dan stem je voor een enthousiaste groep mensen met een grote diversiteit aan kennis! 

Samen komen we verder!

Ik vind het belangrijk dat de mensen zich thuis voelen in Asten – Heusden en Ommel en zich in ieder geval gehoord voelen. Voor mij reden om voor Algemeen belang te kiezen, omdat ook zij dit belangrijk vinden.

© Copyright - Algemeen Belang Asten