Algemeen Belang zal blijven inzetten op het verantwoord besturen van onze gemeente, ook al moet je dan voor sommige bewoners of belangen soms een op het eerste gezicht impopulaire maatregel nemen!

Algemeen Belang zal  het nemen van verantwoordelijkheid niet schuwen! Dit doen we door een goed onderbouwd actieplan voor de periode tot 2022 naast de Toekomstagenda Asten 2030 te presenteren.

We willen geen oeverloze beleidsdiscussies; we willen actieplannen, die één hoofdkenmerk hebben: kwaliteit voorop!

Een volgende coalitie moet aantoonbare slagkracht hebben! Met wethouders die staan voor hun zaak!

Hierbij zetten wij doelgerichtheid en klantvriendelijkheid van de gemeentelijke organisatie voorop. Onze dienstverlening moet ten goede komen aan alle burgers, iedereen moet serieus genomen worden.

Alle burgers van de gemeente Asten moeten de overtuiging krijgen dat wat zij betalen ook ten dienste van hen staat. We willen een goede rechtsorde waarborgen en zorgen voor veiligheid/ bescherming van de burgers en vooral voor de burgers die bescherming extra verdienen en nodig hebben zoals bejaarden, gehandicapten en jongere kinderen.

Snelle en een accurate behandeling van vragen en verzoeken is wat Algemeen Belang betreft het streven!

Verdere vereenvoudiging van regels, minder bureaucratie en grotere doelmatigheid is wat wij als Algemeen Belangnastreven.

Wel beseffen we dat onze lokale mogelijkheden daarbij sterk beperkt worden door andere overheden als het Rijk (VVD, CDA, D66, CU)  en Provincie.

In een tijd waarin tolerantie maar ook voortvarendheid punten van zorg zijn, moeten wij als gemeentebestuurders daarin het goede voorbeeld geven, de juiste signalen afgeven en adequate beslissingen nemen. Op een verandering in de denkhouding van de dienstverleners naar klantvriendelijke en resultaatgerichte en kostenbewuste dienstverlening binnen en buiten de gemeente blijft Algemeen Belang inzetten.

Dit alles geschiedt binnen het kader van een goed onderbouwd actieplan voor de periode tot 2022 en een dynamische langetermijnvisie.

Prestaties binnen het werk worden beloond, wanprestaties wordt aangepakt zoals dat ook in andere dienstverlenende bedrijven gebeurt.

Samenwerking en dingen samen opzetten met andere gemeenten moet nog veel meer handen en voeten krijgen om kwaliteit te kunnen bieden, de kwetsbaarheid te verkleinen, maar zeker ook om kosten te besparen. Natuurlijk met behoud van de eigen Astense identiteit.