Paul Bakens

Als Algemeen Belang willen we serieus kijken naar verlaging hondenbelasting of zelfs geen hondenbelasting meer heffen in onze gemeente.

Ook willen we als Algemeen belang de jeugdsubsidies welke sport en cultuur verenigingen ontvangen van de gemeente verhogen zodat men weer wat meer financiële armslag krijgt , dit naar jarenlange bezuinigingen waar ook hun onderdeel van waren.
Deze voornemens, onze voorstellen, zullen steun moeten krijgen in de raad om ze ook werkelijk te kunnen uitvoeren, maar daar gaan we voor.

Voor al onze inwoners van onze gemeente moeten we zorgen dat er betaalbare woningen komen, niet te groot , niet te klein maar voor als het enigszins kan voor een prijs van rondom de 220.000 euro. Voor de meeste mensen zijn de huidige woningprijzen niet te betalen, hier moeten we serieus werk van maken dat dit wel kan. Algemeen Belang zal zich hiervoor inzetten om te kijken waar kansen liggen om deze woningen te bouwen.

Henk van Moorsel