Wat Algemeen Belang wil bereiken (1)

Algemeen Belang wil serieus kijken naar verlaging van de hondenbelasting of zelfs geen hondenbelasting meer heffen in onze gemeente.

Ook willen we als Algemeen Belang de jeugdsubsidies welke sport en cultuurverenigingen ontvangen van de gemeente verhogen zodat men weer wat meer financiële armslag krijgt , dit naar jarenlange bezuinigingen waar ook hun onderdeel van waren.

Paul Bakens

Deze voornemens, onze voorstellen, zullen steun moeten krijgen in de raad om ze ook werkelijk te kunnen uitvoeren, maar daar gaan we voor.

Voor al onze inwoners van onze gemeente moeten we zorgen dat er betaalbare woningen komen, niet te groot, niet te klein maar voor als het enigszins kan voor een prijs van circa 220.000 euro. 

Voor de meeste mensen zijn de huidige woningprijzen niet te betalen, hier moeten we serieus werk van maken dat dit wel kan. Algemeen Belang zal zich hiervoor inzetten om te kijken waar kansen liggen om deze woningen te bouwen.

Ook het beter veilig maken van zebrapaden door nieuwe technieken te gebruiken is voor ons een doel. Dit kan door bijvoorbeeld ledbalkverlichting aan te brengen boven de zebrapaden. Zo ziet men van ver af een zebrapad beter liggen maar eveneens ook de personen die willen oversteken. Bij drukke zebrapaden zoals bij scholen, sportvoorzieningen, maatschappelijke instellingen, zorgcomplexen etc. kan het nooit veilig genoeg zijn en moeten we samen risico’s op ongelukken proberen te voorkomen.
Paul Bakens
Fractievoorzitter Algemeen Belang

© Copyright - Algemeen Belang Asten