Commissie Ruimte, Burgers en AZ&C

Donderdag 23 maart waren bovengenoemde commissies samengevoegd. Wat betreft bestemmingsplan Ommelshof stemde Algemeen Belang in. Evenals instemming voor het krediet voor OBS Kleurrijk. Wel het verzoek dat we dit tussentijds kunnen blijven volgen. 

De bestuursopdracht ivm binnensport Asten ondersteunen we van harte. Kritisch punt om zo veel mogelijk Astense verenigingen en ondernemers te betrekken. 

Kadernota’s GR/Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en kadernota BSOB, evenals GR wijzigen ICT stemden we mee in.

In verband met de liquiditeitsprognose gaven we het advies om in 2024 “hand op de knip” te houden.  Tijdens de rondvraag bracht Algemeen Belang een verzoek/inbreng van een inwoner in. Dit gaat over de ontevredenheid en het schrappen van de vroege busdiensten van Hermes. Andere partijen beaamden dit en vulden aan.

Betreffende wethouder gaf aan intensief contact te hebben met Hermes en dat zij de toezegging hebben gedaan per 7 mei een verbeterde dienstverlening te realiseren.

Ook werd er tijdens de rondvraag door ons geopperd dat we ivm “stichting SAS”schriftelijke vragen gaan stellen over het schoonhouden en opruimen, met name in het centrum.