Nieuwsbrief 5

Juli 2019


Beste AB’ers,

Na weer een warme dag (waar klaag ik over) heb ik me eens achter de laptop gezet om een nieuwsbrief te schrijven, want het is alweer enige tijd geleden dat de vorige verscheen.

Is er in de tussentijd nog iets gebeurd, zullen jullie je afvragen? Jazeker, het was een behoorlijk woelige tijd waar zich van alles heeft afgespeeld en zich nóg afspeelt. Algemeen Belang heeft zich op verschillende punten flink geroerd en heeft zeker ook successen geboekt.

Ik neem maar als eerste de verordening speelautomatenhal, waarvan als voorstel werd gelanceerd om maar 1 vergunning te verlenen. Echter Algemeen Belang wilde geen keuze maken tussen eventuele ondernemers die zich in wilden schrijven. Algemeen Belang (en in het bijzonder ons raadslid Paul Bakens) heeft zich flink ingespannen om dit op te rekken naar twee vergunningen. Het is een spannende strijd geworden in de commissie en in de vergadering (stemmen bleven in de eerste vergadering steken op 8-8). In de eerstvolgende vergadering is opnieuw gestemd en met een krappe meerderheid (9-8) is het voorstel van Algemeen Belang aangenomen. Knap staaltje werk, Paul!

Tja, dan het tweede grote item: de bezuinigingen. Een zeer fikse uitdaging, maar wij als Algemeen Belang gaan die uitdagingen niet uit de weg. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Een geheel proces hebben we doorlopen met afgelopen dinsdag 2 juli de beschouwingen hieromtrent. Onze fractievoorzitter Frans had een stevig en goed verhaal met stevige accenten, die weliswaar afweken van anderen maar toch van verschillende zijdes op instemming konden rekenen.

In het najaar bij de begroting zullen verschillende accenten zichtbaar worden.

Natuurlijk is er de afgelopen periode veel meer gebeurd, zoals u in de verschillende dag- en weekbladen heeft kunnen lezen. Leuke en minder leuke artikelen, maar zoals vaker gezegd, we gaan niets uit de weg, we nemen onze verantwoordelijkheid.

Ik ga thuis genieten van een mooie zomer en wens eenieder  die wel met vakantie gaat een mooie tijd toe!

Ik wens u allen een prettige vakantie.

Henk van Moorsel
Uw wethouder

Nieuwsbrief 4

April 2019


Beste AB’ers,

Het is al weer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief verschenen is. Ik dacht, het wordt weer eens tijd om een nieuwe brief het levenslicht te laten zien, want er gebeurt van alles in ons mooie dorp.

Een paar dossiers die op dit moment in de eindfase zitten en een goede oplossing krijgen vanuit de visie van Algemeen Belang zijn:
– Het dossier Gemeenschapshuis. Dit krijgt in onze ogen een mooie oplossing in de vorm van verbouw of herbouw. Een oplossing welke wij als Algemeen belang een dik jaar geleden al hebben voorgesteld en dat nu bevestigd wordt middels het voorstel. Ik denk dat we hier kunnen spreken van een vooruitziende blik, of niet soms?
– Een tweede gevoelige kwestie die door ons is opgepakt, is de kwestie van de arbeidsmigranten. Met een gedurfde aanpak (drie avonden in Heusden, Asten Centrum en Ommel) hebben we veel informatie opgehaald en kunnen we, zoals het er nu uitziet, een beleid klaar hebben voor de zomer. Iedereen was zeer positief over de avonden en ook de media heeft benadrukt dat het goed is om zo draagvlak te creëren. Ruimte voor de ondernemers en draagvlak bij de burgers, dat zijn de uitgangspunten die belangrijk worden in het nieuwe beleid.
– Ook het initiatiefvoorstel voor verruiming van de openingstijden voor de horeca is goed gevallen. ‘Is het dan allemaal hosanna’, hoor ik jullie denken. Was het maar zo…. Ondanks de bedrijvigheid en de economische groei moeten we toch weer “aan de bak” om ons huishoudboekje op orde te krijgen en die opgave is niet mals. Maar
we gaan dit als Algemeen Belang duidelijk niet uit de weg. Met passende maatregelen denken we als Algemeen Belang een sluitend meerjaren huishoudboekje te krijgen. Gezonde financiële huishouding is het uitgangspunt dat we blijven hanteren!

Jullie zien, we blijven ons inzetten om de uitgangspunten van Algemeen Belang te verdedigen en uit te dragen en dat lukt ons vrij goed. We hebben met politiek te maken en daarom zal niet alles lukken, maar een groot gedeelte moet haalbaar zijn.

Henk van Moorsel
Wethouder Algemeen Belang

Nieuwsbrief 3

December 2018


Beste AB’ers,

Er is alweer een jaar verstreken en terwijl ik dit schrijf is de laatste vergadering ook al achter de rug.

Als we even terugblikken (wat ik overigens niet graag doe, ik kijk liever vooruit) dan is er veel gebeurd:

  1. Gemeenteraadsverkiezingen
  2. Nieuwe wethouders
  3. Nieuw coalitieakkoord

Ja, want ondanks 1 zetel verlies zijn we terecht weer in de coalitie beland. Ik zeg met nadruk terecht, daar we in de afgelopen jaren bewezen hebben een stabiele partner te zijn met een duidelijk eigen geluid.

Het is ook een jaar geweest waarin we afscheid hebben genomen van een tijdperk. Een tijdperk dat gekenmerkt is door aantal AB’ers die nu gekozen hebben voor de achtergrond in plaats van de frontlinie, waardoor wij als minder ervarenen profijt hebben van hun ervaring.

Een nieuwe ploeg is aangetreden, die misschien met vallen en opstaan zich nu in de politieke arena beweegt, maar vastbesloten is om de nieuwe uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan.

Maar daar hebben we de steun van alle AB’ers voor nodig, dus kom naar achterbanvergaderingen en maak jullie mening kenbaar, want zonder jullie inbreng kunnen we veel minder.

Kijk ook regelmatig op onze website, die compleet vernieuwd is.

Dat er een aantal grote uitdagingen voor de deur staan, moge duidelijk zijn. Wat dachten jullie van

  1. Grip op het sociaal domein. We roepen het al jaren, maar het wordt nu tijd om dit om te zetten in daden.
  2. Financieel gezond huishoudboekje. De begroting 2019 is rond, maar niet structureel. Er komen grote tekorten in de komende jaren, die we middels scenariodenken moeten terugdringen.
  3. De omgevingswet, die door “Den Haag” over de schutting wordt gegooid.

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, zeker niet. Eindelijk kan er gebouwd worden in Asten. Loverbosch 2 is definitief geworden en wordt binnenkort bouwrijp gemaakt.

Bartholomeus fase 2 krijgt zijn beslag en last but not least: het huis van Anneke de Bruijn is gesloopt.

2018, het einde van een tijdperk, maar ook weer het begin van een nieuw!

Prettige feestdagen en een gezond 2019, voor u en de uwen!                    

Uw wethouder,
Henk van Moorsel

Nieuwsbrief 2

November 2018


Beste AB’ers,

Ik had deze nieuwsbrief willen schrijven op het moment dat de zomer voorbij was en wij de donkere dagen weer ingingen, maar als ik daarop moet wachten dan verschijnt deze nieuwsbrief naar mijn gevoel niet meer. Het liedje van Gerard Cox “Het is weer voorbij die mooie zomer” blijft nog wel even in de kast liggen, want “Oh moeder wat is en was het heet”. Maar dat even terzijde.

Beste AB’ers, politiek gezien zijn we toch weer van start gegaan en hebben inmiddels een aantal zaken de revue al gepasseerd of staan op de rol een nieuwe fase in te gaan. Wat te denken van het pand van Anneke de Bruijn dat eindelijk gesloopt gaat worden door een iets andere insteek te kiezen dan mijn voorgangers. We gaan eerst slopen en dan verkopen. Of wat dachten jullie van Loverbosch 2 waar we eindelijk gaan bouwen. Broodnodig voor onze inwoners. We hebben de starterslening drastisch verhoogd om jongeren de kans te geven en een aanvullende lening te verstrekken voor de koop van een woning. Jongeren, deze regeling is ervoor bedoeld!  Meerdere plannen zijn in voorbereiding of zijn al in een vergevorderd stadium om de mogelijkheden tot het kopen van een woning mogelijk te maken.

Ook in onze kerkdorpen Ommel en Heusden wordt hard gewerkt om plannen gerealiseerd te krijgen. Of dat nu het processiepark in Ommel of het Vorstermansplein in Heusden is; velen zetten er hun schouders onder.

Zijn er dan geen onderwerpen die moeilijker liggen in onze gemeente? Want eerlijk is eerlijk, de aankondiging dat er woningen gebouwd gaan worden is natuurlijk een prettige mededeling. Maar de aankondiging dat we het gaan hebben over arbeidsmigranten en/of over de begroting voor de komende jaren die er niet florissant uitziet, is van een andere kaliber. Dat kan weerstand oproepen. Maar die discussie gaan we als Algemeen Belang niet uit de weg. Problemen zijn er om opgelost te worden, niet om te ontwijken.

In een volgende nieuwsbrief praat ik u verder bij, of bezoek onze achterbanvergadering waar we de strategie bespreken over deze problematieken.

Uw wethouder,
Henk van Moorsel

Nieuwsbrief 1

Medio 2018


Hoewel ik liever niet terugkijk maar vooruit leek het mij verstandig om u toch een “inkijkje” te geven in de afgelopen maanden. Want het is zoals het is: we zijn al weer ruim vier maanden onderweg na de verkiezingen in maart en langzaam maar zeker raken we ingeburgerd in onze nieuwe rollen. De verkiezingen hebben misschien niet gebracht wat sommigen van ons dachten, maar we mogen best trots zijn op het resultaat. In 2014 van drie naar vijf zetels gegaan en in 2018 hiervan één vast weten te houden.

Algemeen Belang maakt weer deel uit van de nieuwe coalitie, de nieuwe fractievoorzitter heeft zijn intrede gedaan en ook de nieuwe raads- en commissieleden zijn gestart. Dat heeft enige tijd gevergd, want dat Algemeen Belang heeft een metamorfose heeft ondergaan is een understatement. Een brok politieke ervaring heeft ons (althans op de voorgrond) verlaten, namelijk:

Wethouder Jac van Bussel
Jarenlang een vertrouwd gezicht op het politieke toneel is met welverdiend pensioen gegaan.

Mary-Nell van de Ven-Schriks
Onze fractievoorzitter die gekozen heeft om andere prioriteiten te stellen. “Dossiervreter” bij uitstek.

Frank Hurkmans
Onze “ruimte-oloog” (waarschijnlijk een nieuw woord, maar toch). Vraagbaak omtrent ruimte bij uitstek.

We kunnen niet anders tegen hun zeggen: “Hartelijk dank voor alle inspanningen!”

Al is dat natuurlijk mager voor hetgeen ze allemaal gedaan hebben voor Algemeen Belang en voor Asten. Nieuwe mensen hebben zoals gezegd hun intrede gedaan en we kunnen met volle trots zeggen dat we op alle fronten goed tot zeer goed bezet zijn. We kunnen ons geluid duidelijk laten horen. Maar zoals gezegd kijk ik liever vooruit dan achteruit, want we hebben nog fikse uitdagingen voor de boeg. De voorjaarsnota bood geen vrolijke aanblik voor de komende jaren en ieders inbreng is dan ook hard nodig. In de algemene beschouwingen hebben we duidelijk laten blijken dat we kritisch zijn en alles nauwgezet zullen volgen.

Voor Algemeen Belang staat één ding voorop en dat zijn onze Astense Burgers! In deze roerige tijden moeten wij er voor hen zijn, want hoewel het economisch goed gaat zijn er zeker nog verbeterpunten en uitdagingen.

H.A.M (Henk) van Moorsel