Een nieuwe lijsttrekker

Henk van Moorsel gaat de nieuwe lijsttrekker worden voor Algemeen Belang bij de komende gemeenteraadverkiezingen in maart 2018. Henk is reeds 2 termijnen politiek actief in de gemeenteraad van Asten. In eerste instantie 4 jaar als burgercommissielid daarna 4 jaar als raadslid en commissielid.

Henk van Moorsel is een geboren en getogen Astenaar. Werkzaam in de financiële sector van het bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening. Daarnaast is hij diep geworteld in het verenigingsleven van Asten. In de muziekvereniging van Jong Nederland heeft hij een bestuurlijke taak als vice voorzitter en binnen de Klot heeft hij diverse taken vervuld.

Algemeen Belang denkt met Henk van Moorsel als lijsttrekker en de volledige kieslijst de ingeslagen weg van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten. Asten besturen met visie en daadkracht , financieel gezond houden en het waarborgen van een prettig woon- en leefklimaat . Kortom Algemeen Belang is er klaar voor.

Henk van Moorsel

Henk van Moorsel