Beschouwingen begroting 2019

Algemeen Belang is gematigd positief dat we weer een sluitende begroting voor 2019 hebben.

Het opdelen van de begroting in vier programma’s geeft een duidelijk inzicht in ons financieel huishoudboekje.

Klik hier om de beschouwingen te lezen

Een nieuwe lijsttrekker

Henk van Moorsel is een geboren en getogen Astenaar. Hij is werkzaam in de financiële sector van het bedrijfsleven en als zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening. Daarnaast is hij diep geworteld in het verenigingsleven van Asten. In muziekvereniging Jong Nederland heeft hij een bestuurlijke taak als vicevoorzitter en binnen carnavalsvereniging De Klot heeft hij diverse taken vervuld.

Henk van Moorsel gaat de nieuwe lijsttrekker worden voor Algemeen Belang bij de komende gemeenteraadverkiezingen in maart 2018. Henk is reeds twee termijnen politiek actief in de gemeenteraad van Asten. In eerste instantie vier jaar als burgercommissielid en daarna vier jaar als raadslid en commissielid.

Algemeen Belang denkt met Henk van Moorsel als lijsttrekker en de volledige kieslijst de ingeslagen weg van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten. Asten besturen met visie en daadkracht, financieel gezond houden en het waarborgen van een prettig woon- en leefklimaat. Kortom, Algemeen Belang is er klaar voor!