Jaap van Lieshout

Wie ben ik?

Jaap van Lieshout, 37 jaar, getrouwd met Judith en drie prachtige zonen in de leeftijd van 7 jr, 5 jr, en 3 jr.

Waar werk ik?

Ik ben werkzaam als belastingadviseur bij een groot mondiaal accountants- en belastingadvieskantoor, waarbij mijn passie uitgaat naar het MKB.

Als vrijwilliger houd ik me gedreven bezig met de leefbaarheid van Ommel.

Zo ben ik voorzitter van R.K.V.V. Olympia Boys, vorst bij carnavalsgroep de r’Ommelpotters en ben ik onderdeel van het committee Ommel Kermis. 

Ik ben ook Vriend van de Basisschool Ommel en mag daar ook af en toe mee helpen en ik ben actief onderdeel van de visie overleggen van de Dorpsraad Ommel, ter zake van de ontwikkeling van het dorp en doorontwikkeling van de kernvisie Ommel 1000+.

Wat vind ik belangrijk?

Mijn kernwaarde is dat je eruit moet halen wat erin zit. Niet achter over hangen en afwachten, maar met de borst vooruit de toekomst tegemoet. Daarbij geloof ik in positief denken en denken in mogelijkheden in plaat van in problemen.

Belangrijk voor mij is de leefbaarheid van de gemeente en Ommel in het bijzonder. Samen met de inwoners van Ommel en samen met de gemeente, wil ik bijdragen aan het voortbestaan en doorontwikkeling van het dorp. Hierin is schaalvergroting via huizenbouw essentieel. Daarnaast moeten we het samen doen, inwoners en gemeente, door samen de schouders eronder te zetten, actief de teugels in handen te nemen en niet af te wachten wat er op ons pad komt.

Waarom ik kies voor Algemeen Belang?

Algemeen Belang is een partij die als lokale partij dicht bij de inwoners staat. Daarbij zet ze zich hard in voor de leefbaarheid in de gemeente met wat mij enorm aanspreekt de leefbaarheid in Ommel in het bijzonder. Zo hebben we samen met de inwoners en Algemeen Belang Ommel kermis weten te redden en worden er stappen gezet in de realisatie van woningbouw. Dit is onder andere essentieel voor het verenigingsleven en daarmee de leefbaarheid in Ommel.

Waar zet ik me voor in?

Ik zet me als lid van Algemeen Belang in voor de leefbaarheid van Ommel. Met schaalvergroting en samen de schouders er onder, zowel inwoners als gemeente, maken we Ommel groter, mooier en leuker en op deze wijze klaar voor de toekomst!

Henk van Moorsel